NASI SPONSORZY

a44acd9634eed398

 

fish

 

Logo decathlon Koszalin

 

logo 3re co official

 

 

PARTNER MEDYCZNY

logo-SPONDYLUS

PARTNER STRATEGICZNY XV BIEGU WENEDÓW

Lotto

NASI PARTNERZY

logo koszalin

ck105-
Logo-ZOS

Logo PFNW

Wizytówka

KSE logo

PARTNER TECHNICZNY

4run - logo wersja full

 

Brooks

 

logo 6

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków KTKKF
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Jacek Moszyński   
wtorek, 12 czerwca 2018 19:03

Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków KTKKF, które odbędzie się dnia   19 czerwca 2018 r. /wtorek/ o godz. 18.45 w sali nr 300 Urzędu Miejskiego ul. Rynek Staromiejski 6-7 w Koszalinie.

Początek obrad Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków KTKKF, I terminie o godz. 18.45.

W przypadku braku wymaganej większości członków w wyznaczonym terminie, zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 19.00 bez względu na ilość obecnych.

 Porządek obrad:

1.   Otwarcie zebrania.

2.   Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.

3.   Przyjęcie porządku obrad.

4.   Zatwierdzenie regulaminu zebrania.

5.   Wybór Komisji:Mandatowo - Skrutacyjnej, Uchwał i wniosków.

6.   Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

7.   Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności za rok 2017.

8.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017, wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.

9.   Projekt planu działania na rok 2018.

10. Stwierdzenie prawomocności zebrania.

11. Dyskusja.

12. Głosowania:za przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2017,za przyjęciem sprawozdania z działalności za rok 2017,za udzieleniem absolutorium dla Zarządu,za przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017, za zatwierdzeniem planu działania na 2018 rok.

13. Wolne wnioski.

14. Wystąpienie Komisji Uchwał i wniosków.

15.  Zakończenie zebrania.